Contributie 2022

In 2022 bedragen de verschillende contributies:

Senioren                                                     €   220,-

Junioren (geboren na 1-1-2005 en voor 1-1-2014)       €    103,-

Mini-lid        (geboren na 1-1-2014)                   €    45,-

Donateur                                                    €    45,-

Studenten                                                  €  115,00  (met kopie student/jaarkaart)

Gezinslidmaatschap ( twee ouders en onbeperkt aantal kinderen, óok studenten)     € 577,-

Barafkoop                                                   €   35,-

Nieuwe leden betalen boven deze contributie nog éénmalige administratiekosten, te weten

Senioren                                                    €   15,-

Junioren en mini-leden                                  €    0,-