Reglementen

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET TENNISPARK
 

1. Senioren spelen op de banen 1, 2, 5 en 6.
    De junioren spelen op de banen 3 en 4.
Met dien verstande dat:
a. Indien een juniorbaan niet bespeeld wordt, de senioren daarvan gebruik kunnen maken.
b. Indien er voor de banen 5 en 6 geen senioren aanwezig zijn, de
    junioren daar kunnen gaan spelen, mits de banen 3 en 4 bezet zijn.
c. Indien er competitie of andere wedstrijden gespeeld worden, beslist
    het bestuur, resp. de wedstrijdleiding over het gebruik van de banen.
d. Op woensdagmiddag zijn gedurende de competitie alle zes de banen tot 16 uur beschikbaar voor de jeugd. Buiten de competitie zijn op de woensdagmiddag naast de banen 3 en 4 ook de banen 5 en 6 beschikbaar voor de  jeugd tot 17 uur.

2. Zowel voor senioren als junioren geldt, indien er nog anderen wachten:

a. Er geen singles gespeeld mogen worden.
b. Er na 30 minuten spelen gewisseld moet worden.


3. Als gevolg van de bepalingen van ons huurcontract en de horecavergunning, dient het park een half uur na zonsondergang te worden gesloten.


4. De tenniskleding behoort tenniskleding te zijn.


5. Consumpties mogen slechts worden verstrekt tegen elektronische betaling.

 

REGLEMENT ALGEMEEN

Lidmaatschap beëindigen

Bedanken voor het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 1 december gebeuren bij het secretariaat.

Introductieregel

 

Introductie door leden is toegestaan, maar een zelfde persoon mag in totaal maximaal twee maal per tennisseizoen om niet geïntroduceerd worden. Daarna dient deze introducé € 7,50 per keer te betalen. Introducés mogen maximaal vijf maal per seizoen spelen en moeten worden ingeschreven in een boek dat bij de bar ligt. Ook evt. betaling van de introducé vindt bij de bar plaats.

 

Bardienst

 

Leden dienen aan hun bardienstverplichtingen te voldoen. Seniorleden tot 75 jaar zijn bardienstplichtig. Barafkoop is mogelijk voor € 35,- per seizoen per lid.